Kies voor de korte of lange versie van de algemene voorwaarden!

Korte versie

In principe is het eenvoudig. Het gaat hier over algemeen aanvaarde normen en waarden. U komt met een -hulp- vraag, ik luister naar u, zoek met u naar oplossingen, vertaal uw vraag naar een behandeling en schrijf een homeopatisch middel voor, u neemt dat op de voorgeschreven wijze in en u gaat zich daardoor beter voelen. Tijdens de behandeling houden we contact via telefoon of mail.

Is het nodig, dan maken we een afspraak voor een nieuw consult. We gaan een proces in, ik loop graag een eindje met u mee.
U bent zelf verantwoordelijk voor de voortzetting van en omgang met uw reguliere behandeling en medicatie. Uiteraard adviseer ik u graag en denk met u of uw overige behandelaren mee.

Per consult krijgt u een factuur, welke u binnen 21 dagen over maakt. Kosten vind u in het kostenoverzicht.
Is het tarief een probleem, dan kunt u dit van te voren kenbaar maken. Ik vind dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld een geneesproces in te gaan en als dit voor u de juiste weg is, maar de kosten zijn een belemmering, dan zoeken we een oplossing.

Bent u niet tevreden, dan stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt.
Bent u niet tevreden en komen we er niet uit, dan kunt u zich, gedurende mijn opleiding, wenden tot het de Academie voor Klassieke Homeopathie te Zwolle en zich beroepen op onderstaande algemene voorwaarden.